MY MENU

เครื่องร่อนแยกขนาด

เครื่องร่อนแยกขนาด
มีทั้ง 2 แบบ
1. เครื่องร่อนแบบเขย่า Screening Machine
2. เครื่องร่อนแบบหมุน Trommel

รูปแบบการทำงานของเครื่องโดยอาศัยการเคลื่อนที่แบบหมุนเหวี่ยงและเคลื่อนที่โดยการสั่น คัดแยกหิน ดิน ทราย เมล็ดพันธุ์ เศษไม้ เป็นต้น สามาถทำได้หลายชั้น หลายขนาด เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน สามารถเปลี่ยนตะแกรงร่อนวัสดุได้ เพื่อคัดแยกให้วัสดุที่ผ่านการร่อนได้ขนาดตามที่ต้องการ นอกจากนี้ เครื่องร่อนคัดขนาด ยังมีรุ่นที่สามารถแยกขนาดพร้อมกันได้ทีเดียวถึง 4 ขนาดด้วย เหมาะสำหรับงานที่ต้องแยกวัสดุหลายขนาด และต้องการความรวดเร็วในการทำงาน