MY MENU

สายพานลำเลียง CONVEYOR

สายพานลำเลียง CONVEYOR
Rich Machines ออกแบบและผลิต สายพานลำเลียง ทั้งสายพานขนาดเล็ก สำหรับขนถ่ายสินค้าในระบบขนส่ง ไปจนถึงระบบสายพานลำเลียงในโรงงาน มีทีมงานออกแแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย เพื่อปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะตัวและความต้องการการติดตั้งตามการทำงานของลูกค้าได้อย่างลงตัว